Bistand med gartnerarbeid og skjøtselsplaner

Visste du at vi i Vaktmesterservice Innlandet kan bistå med planlegging av arbeid samt utførelse av arbeid for uteområder og hager?

Vår gartner Ludger Wache kan hjelpe med det meste av gartnertjenester.

Vi har allerede i dag flere avtaler med borettslag og sameier. Vår gartner Ludger Wache arbeider med beplantning, stell og vedlikehold av grøntanlegg, og utarbeider gjerne skjøtselsplaner for dette. Det kan dreie seg om alt fra jevnlig plenklipp, til større oppgaver som beskjæring eller felling av trær.

På forespørsel og konkrete prosjekter kan vi også utføre tjenester for eneboliger. Ta kontakt med oss for en vurdering, enten det handler om et borettslag eller en enebolig.

Plan for hele vekstsesongen

Vår gartner kan hjelpe deg med å avdekke behov og planlegge tiltak gjennom våren og sommeren. Vi har både kompetansen og redskapene som skal til. Ved tidlig planlegging er det enklere å få gjennomført tiltak når tiden er inne.

For den jevne hageeier anbefaler vi å lese seg opp, og søke råd og tips der de er å finne. Vi kan for eksempel anbefale denne informative Hagekalenderen på Husquarna sin webside.

For ordens skyld bør det nevnes at det er store klimatiske forskjeller fra Mjøsområdet og østover i Innlandet. Når det er på tide med ett tiltak i Hamar kan det fortsatt være en hel måned til det samme tiltaket er aktuelt i Østre Elverum.

Vår gartner kan hjelpe deg med å vurdere dette, og gi gode anbefalinger.