KORONAVIRUSET OG VÅR HVERDAG

Vi er ikke blant de bransjer eller virksomheter som berøres direkte av stengning eller redusert aktivitet. Vi har derimot et ansvar for å sikre drift og vedlikehold av tekniske anlegg som varme og ventilasjon hos mange av våre kunder.

Våre vaktmestere og håndverkere arbeider daglig i bygg og anlegg der det kan ferdes mange mennesker. Vi forholder oss derfor fortløpende til de retningslinjer som fastsettes av myndighetene og Folkehelseinstituttet.

Pr. i dag, fredag 13.mars 2020, betyr dette bl.a. at:
– vi er ekstra nøye med håndhygienen
– vi holder en viss avstand til hverandre og andre mennesker og unngår sammenkomster
– holder oss hjemme hvis vi har tegn på forkjølelse eller andre sykdommer
– bruker hodet i alle sammenhenger

Vi har i skrivende stund én vaktmester som er hjemme med lett forkjølelse. Vi har gode rutiner for å dekke opp for hverandre i slike tilfeller, slik at jobben blir gjort.

Om det kommer nye retningslinjer fra myndighetene, vil vi oppdatere våre egne rutiner og sette inn nødvendige tiltak fortløpende.

Ikke ta på hverandre – ta vare på hverandre!